Posteck Prestressing
Where qualities meet technical excellence

Where qualities meet technical excellence

ข้อได้เปรียบของพื้นคอนกรีตอัดแรง (Advantages of PT Slab)


  • ก่อสร้างพื้นได้บางกว่า โดยที่ระยะห่างระหว่างเสาเท่ากัน
   Thinner slab for the same column distance.

  • ก่อสร้างได้ระยะช่วงเสาที่ยาวกว่า สำหรับพื้นมีความหนาเท่ากัน เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยกว้าง โดยปราศจากการกีดขวางของเสา
   Longer column distance is possible for the same slab thickness.

  • ทำการก่อสร้างได้จำนวนชั้นที่มากกว่าสำหรับอาคารที่มีความสูงที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับโครงสร้าง คสล. แบบดั้งเดิม
   More stories can be constructed for the same building height as compared with conventional RC building.

  • ลดปริมาณวัสดุที่ใช้ รวมทั้งลดน้ำหนักบรรทุกที่ถ่ายลงสู่ฐานราก
   Use less amount of construction material providing less weights transferred to foundation.

  • โครงสร้างมีความต่อเนื่อง ช่วยในการส่งถ่ายแรงทางด้านข้าง ช่วยปรับปรุงกำลังรับแรงเฉือนของพื้น ต่อแรงในระนาบได้ดีกว่าพื้นสำเร็จรูปที่เทคอนกรีตทับหน้า
Continuous structure improves lateral load transfer as opposed to precast slab with thin layer of concrete topping.

  • พื้นที่น้ำหนักเบาลง จะช่วยลดแรงกระทำต่อโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากแรงแผ่นดินไหว
Lighter slab reduces inertial forces from earthquake. 

  • ลดระยะเวลาการค้ำยันและเพิ่มอัตราการใช้ซ้ำของแบบหล่อ และค้ำยัน
Reduce shoring time then enhance repeatability of falsework.

  • พื้นปราศจากการแอ่นตัวหลังปลดค้ำยัน และลดการแอ่นตัวแบบ Long-term เนื่องจากการคืบ
   Deflection-free slab with less long-term deflection due to creep effect

Thickness and floor height reduction by using PT slab (Courtesy: B. Aalami, 2014)

Slab deflection before and after post-tensioningผลิตภัณฑ์สำหรับงานพื้นคอนกรีตอัดแรง (Products for Post-tensioned Slab)

ลวดเกลียวอัดแรงกำลังสูง (High strength low relaxation strand)


    ลวดตีเกลียวสำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรง มีขนาดเส้น ผศก. 1/2" (12.7 mm) ทำจากเหล็กกำลังสูงตามมาตรฐาน ASTM A416-74 เกรด 1860 Mpa ลวดตีเกลียวเป็นชนิดคลายแรงดึงต่ำ ซึ่งมาจากแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการทดสอบวัสดุเพื่อความมั่นใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งผ่านไปยังสายการผลิต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการติดตั้ง และควบคุมคุณภาพของวัสดุ เราจะทำการจัดเตรียมลวดตามความยาวที่ระบุในแบบ และทำการขึ้นรูปที่ปลายด้านหนึ่ง (Dead End) ที่โรงงานก่อนหน้าที่จะจัดส่งมายังหน้างาน


    Prestressing strand is made of 1/2" (12.7 mm) high-strength steel grade conforming to ASTM A416-74 Grade 1860 Mpa. The strand is Low-Relaxation type. That means loss of steel stress at a constant strain state is assured to be under controlled. We use the PC strand from local reliable sources. We regularly perform in-house material testing program to ensure product quality before passing to our production line. To reduce construction time, most strands are pre-cut in specified lengths and embossed at one end at the factory before delivery to site.  

ชุดสมอยึดลวดอัดแรง (Anchorage Devices)


    เราได้พัฒนาชุดอุปกรณ์สมอยึดที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ PTI และ ACI ซึ่งได้ผ่านการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการ และด้วยแบบจำลองวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพในการถ่ายแรงอัดสู่คอนกรีต ในปัจจุบันเรามีสมอยึดอยู่ 4 ชนิดสำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรง สำหรับลวด 2 ถึง 5 เส้น หัวสมอยึดทำจากเหล็กหล่อเหนียวกำลังสูง ซึ่งให้คุณสมบัติทางด้านกำลังและความเหนียวระหว่างการส่งถ่ายแรง


    Our developed anchorage devices do comply with PTI and ACI requirements. They are demonstrated to be reliable and efficient. Their performances are confirmed by both finite element analysis and experimental results. Currently we provide four types of anchorage for post-tensioned slab, namely PT-S205, PT-305S, PT-S405 and PT-505S for two to five strands, respectively. The anchorages are made of high quality ductile cast iron which provides superb strength and ductility during force transfer.

ปลายสมอยึด (Dead End Anchorage)


    ด้านปลายของลวดถูกทำให้มีรูปร่างคล้ายหัวหอม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการส่งถ่ายแรงอัดไปยังชิ้นส่วนของคอนกรีต สำหรับลวดหลายเส้นจะใช้หวีแยกลวด (Separator) เพื่อทำหน้าที่แยกลวดด้านปลายให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อให้การส่งถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    The dead end of strand is embossed into an onion-shape head to make it effectively transfers compressive force into concrete member. For multiple strands, a separator plate is usually provided to set the onion heads in their proper positions to assure efficient load transfer mechanism.

อุปกรณ์การดึงลวด (Stressing Equipments)


    เครื่องดึงลวด ผลิตมาโดยเฉพาะงานพื้นคอนกรีตอัดแรง มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการจัดวางลวดในที่ เครื่องดึงลวดถูกใช้คู่กับปั๊มไฮดรอลิกส์ เครื่องมือของเราได้จากผู้ผลิตที่รู้จักกันในระดับโลก ในการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง สิ่งสำคัญคือแรงอัดที่ถ่ายเข้าในคอนกรีตต้องเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ออกแบบไว้ แม่แรงกับปั๊มพ์ไฮดรอลิกส์จะต้องถูกทำการ สอบเทียบกับ Load Cell (อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน) ที่ห้องปฏิบัติการของเรา และยืนยันความถูกต้องโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของขั้นตอนในการใช้งาน


    Monostrand jacks made specifically for post-tensioned slab work are used. They are produced to be lightweight and easy for positioning tendon in place. The monostrand jack is used together with electrical hydraulic pump. Our equipments are only supplied from well-known manufacturers. Jack with hydraulic pumps are routinely calibrated (at least once for a month) at our own laboratory and certified by accredited institution to assure accuracy of stressing procedure.

ลิ่มจับลวด (Wedges)


    ลิ่มจับลวดเป็นหัวใจสำคัญสำหรับระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง เราได้คัดสรรลิ่มที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมชั้นยอด มีความทนทาน โดยทำการสุ่มทดสอบตัวอย่างลิ่มเป็นประจำด้วยเครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Test) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโลหะ โดยเทคนิค Spectroscopy และทดสอบกำลังดึงของ ระบบ ลิ่ม-ลวด โดยเครื่อง UTM โดยสถาบันที่เชื่อถือได้โดยผู้เชี่ยวชาญ


    Wedges are highly crucial part in post-tensioning work. We apply only wedges with high-grade engineering properties. Our wedges are randomly tested in laboratory of accredited institution. Brinell hardness test and tension test by UTM are routinely performed to certify surface hardness and tensile strength of wedge-strand system. Under hands of specialist, spectroscopy technique is used to analyse chemical composition of the part metal.  

ระบบพื้นแบบยึดเหนี่ยว (Bonded system)


    ลวดจะถูกอัดฉีดด้วยน้ำปูนเพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวที่สมบูรณ์โดยรอบด้วยคอนกรีต ท่ออัดน้ำปูนทำจากโลหะเคลือบสังกะสีหรือพลาสติกโพลิเมอร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่ลวดอัดแรงตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้าง ท่อมีผิวสัมผัสลักษณะเป็นลอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายแรงยึดเกาะสู่คอนกรีต นอกจากนี้ พื้นแบบ Bonded system ยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นการใช้งานของพื้นที่ ในบางกรณี เช่น การเจาะ ตัดเพื่อเปิดช่อง เป็นต้น กาดัดแปลงพื้นคอนกรีตอัดแรงควรทำโดยผู้ชำนาญการ ร่วมกับการเสริมกำลังโครงสร้างตามความจำเป็น


    With bonded system, tendons are grouted to achieve perfect bonding to surrounding concrete. The grouted duct is made of galvanized steel or Polypropylene to ensure corrosion-free. The ducts have corrugated surface that ensures perfect load transfer from high quality grouting material to the surrounding concrete. Moreover, bonded system provides possibility to post modification of slab; for example, floor penetration, opening large void, partial floor removal and so on. In many cases, these can be conducted without any intensive strengthening measure.

โรงงานผลิต


เรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย โดยมีความสามารถในการผลิตไม่น้อยกว่า 20 ตันต่อ วัน (เทียบเท่ากับพื้นที่ 4,500 ตรม. โดยประมาณ) 


Our factory is equipped with standard machines. We are capable to produce more than 20 Ton of strand cut per day (equivalent to 4,500 m2 area approx.).